วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

เอกลักษณ์ไทย


ชื่อเพลง : เอกลักษณ์ไทย
คำร้อง/ทำนอง : สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
ขับร้อง : เก่ง ธชย ประทุมวรรณ
อำนวยการสร้าง : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เนื้อเพลง :

เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอะ เอะ เอะ เอ
เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอะ เอะ เอะ เอ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอ
ขี่ช้างไปชมดอกไม้ นั่นดอกอะไร ดอกราชพฤกษ์
เหนื่อยร้อนก็นอนศาลาเป็นสุขนักหนาประสาคน­ไทย

วิถีไทย เอกลักษณ์ไทย ใครก็รู้จัก ยิ้มทายทัก จนโลกประจักษ์ ในยิ้มสยาม
อุดมสมบูรณ์ มีข้าวในนา มีปลาในน้ำ มีวัฒนธรรม ไหว้งดงาม บอกความเป็นไทย

เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอะ เอะ เอะ เอ
เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอะ เอะ เอะ เอ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอ
ขี่ช้างไปชมดอกไม้ นั่นดอกอะไร ดอกราชพฤกษ์
เหนื่อยร้อนก็นอนศาลาเป็นสุขนักหนาประสาคน­ไทย

ล้านใจรัก ด้วยใจภักดิ์ รักและเทิดทูน ทรงเกื้อกูล นี่คือบุญคนไทยวันนี้
อยู่อย่างร่มเย็นตลอดมาเพราะพระบารมี สดุดี องค์ราชันย์ มิ่งขวัญไทย
เชื้อชาติไหน ศาสนาใดก็ไทยเหมือนกัน เราแบ่งปันเอื้ออาทรกันด้วยหัวใจ
ประเพณี สิ่งดีๆ หลอมรวมกันไว้ หล่อรวม หลอมใจเป็นชาติไทยในปัจจุบัน

ขี่ช้างไปชมดอกไม้ นั่นดอกอะไร ดอกราชพฤกษ์
เหนื่อยร้อนก็นอนศาลาเป็นสุขนักหนาประสาคน­ไทย
ขี่ช้างไปชมดอกไม้ นั่นดอกอะไร ดอกราชพฤกษ์
เหนื่อยร้อนก็นอนศาลาเป็นสุขนักหนาประสาคน­ไทย

เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอะ เอะ เอะ เอ
เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอะ เอะ เอะ เอ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอ
เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอะ เอะ เอะ เอ
เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอะ เอะ เอะ เอ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น