วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เกษียณ เกษมสุข 2557...สพป.พิจิตร เขต 2


วีดีทัศน์งานเกษียณ 2557 จัดทำให้บุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.พิจิตร เขต 2

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สพป.พิจิตร เขต 2 ส่งเสริมครูผู้สอนศิลปะ ให้สอนเด็กๆอย่างสร้างสรรค์


วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะอย่างสร้างสรรค์ พร้อมได้บรรยายพิเศษการสอนศิลปะอย่างสร้างสรรค์  โดยให้เห็นความสำคัญของครูศิลปะ เพราะเป็นวิชาที่สามารถสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้ละเอียดอ่อน  โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายให้ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะพื้นฐาน สามารถจัดการเรียนศิลปะได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุน ส่งเสริมความคิดที่แตกต่าง อีกทั้งพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการการจัดการเรียนรู้ศิลปะให้แก่ครุผู้สอนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 จำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.พิจิตร เขต 2
            ในการนี้ได้รับเกียรติจากครูกมล ทัพคัลไลย  อดีตอาจารย์สอนศิลปะที่วิทยาลัยเพาะช่าง โดยได้แนะนำเทคนิคการวาดภาพลายเส้น การวาดรูปทรงให้มีมิติ การลงสี โดยบรรยากาศการสอนเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ศิลปะ

            ครูกมล ทัพคัลไลย  อดีตอาจารย์สอนศิลปะที่วิทยาลัยเพาะช่าง และเป็นครูเพลง แต่งคำร้องและทำนองเพลง ผลงานเพลงที่มีชื่อเสียง คือเพลง "สวนสน", "ยากจะหักใจลืม", "สัญญารัก", "ทุกข์รัก" และ "คอยวันจะได้เจอ" ให้กับศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ ธงไชย แมคอินไตย์, ฮอทเปปเปอร์ ซิงเกอร์, ชนินทร์ นันทนาคร,สุเทพ วงศ์กำแหง, สวลี ผกาพันธ์, เศรษฐา ศิระฉายา ,อัสนี-วสันต์ โชติกุล เป็นต้น  มีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงในด้านศิลปะแขนงต่างๆ เช่น อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ , วสันต์ โชติกุล ,อุดม แต้พานิช

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง...โรงเรียนสองภาษาในชนบท(สพป.พิจิตร เขต2)

โรงเรียนสองภาษา ใครว่าจะมีในโรงเรียนอินเตอร์ ค่าเทอมราคาแพงเท่านั้น...ที่นี่โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงทำได้...และทำได้ดีด้วยค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รายการบอกเล่าคนดี โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป.พิจิตร เขต 2

ผลิตโดย...คณะครูโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป.พิจิตร เขต 2 (เอื้อเฟื้อวีดีทัศน์ ครูณรงค์เดช คงสวัสดิ์)

วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

สพป.พิจิตร เขต2 ร่วมกับกรมพลศึกษา จัดอบรมผู้นำนันทนาการ

วันที่ 28 มีนาคม 2557 นายปัญญา หาญลำยวง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษา กรมพลศึกษา ได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาผู้นำการออกกำลังการ กีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมดังกล่าว ซึ่ง สพป.พิจิตร เขต 2 ได้ร่วมกับกรมพลศึกษา จัดอบรมให้กับข้าราชการครูพลศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ จำนวน 137 คน ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.พิจิตร เขต 2 
ในการนี้นายปัญญา หาญลำยวง ได้กล่าวว่า นันทนาการเป็นศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ สังคมมนุษย์ เพราะสามารถนำไปเป็นสื่อในการพัฒนาคน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของทุกกลุ่มทุกเพศ ทุกวัย มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับความสุขความเพลิดเพลิน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
นอกจากนี้ยังกล่าวต่อไปว่า ผู้นำนันทนาการ นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการทางนันทนาการ เป็นผู้แนะนำจัดการบริการ ตลอดจนวางแผนการจัดการ ฝึกฝนหรือนิเทศการดำเนินกิจกรรมนันทนาการ ในการจัดอบรมครั้งนี้ จึงนับได้ว่าเป็นจะประโยชน์ต่อประชาชนคนไทย เมื่อผู้นำนันทนาการ ได้จัดกิจกรรมให้กับชุมชน สังคม เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและใช้ขบวนการนันทนาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจนเป็นวิถีชีวิต

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

สพป.พิจิตร เขต2 ร่วมสืบสานประเพณีไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557


สพป.พิจิตร เขต2 ร่วมสืบสานประเพณีไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 โดย นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตรเขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  จัดพิธีสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้สูงอายุที่เคารพนับถือเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  ซึ่งในปีนี้ได้เชฺิญท่านผู้อาวุโส นายมนต์ไชย อินทรา ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตฯ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการ สพป.พิจิตร เขต 2 ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557 รวมจำนวน 12 ท่าน ร่วมรดน้ำให้พรเพื่อความเป็นศิริมงคล  บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความชื่นมื่นและสนุกสนาน   เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณด้านหนังอาคาร สพป.พิจิตร เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

แชร์สนั่น!! "น้องปุ๊" เล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียน เก่งแค่ไหนไปดูกัน

 น้องปุ๊ กุลปรียา นักเรียนอนุบาล 2 เมืองบุรีรัมย์ โชว์เล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียนได้อย่างสนุกสนานและน่าฟังสุด ๆ พร้อมสอดแทรกภาษาอาเซียน และคติสอนใจ ชาวเน็ตแห่แช์คลิปเพียบ
          วันที่ 8 เมษายน 2557 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 รายงานว่า ขณะนี้ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กได้มีการแชร์คลิปของ น้องปุ๊ เด็กหญิงกุลปรียา สมัครสมาน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านโชคกราด อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โชว์เล่านิทานเรื่องไข่ทองคำยุคอาเซียน

          โดยน้องปุ๊เล่านิทานด้วยน้ำเสียงฉะฉาน พูดจาชัดถ้อยชัดคำ พร้อมกับสอดแทรกหลาย ๆ ภาษาเข้าไปด้วยทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาจีน และภาษามาเลเซีย และที่สำคัญยังมีคติสอนใจโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทำเอาคนฟังเพลินไปตาม ๆ กันทีเดียว ว่าแล้วลองไปชมลีลาการเล่านิทานของน้องปุ๊กันเลยจ้า

การ์ตูน Cyber Kid ตอนที่ 1-20

การ์ตูน Cyber Kid ตอนที่ 1-20

การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อ ICT ตอนที่ 1-20

การ์ตูนชุดที่ 1 เด็กไทยทันสื่อ ICT


วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

เอกลักษณ์ไทย


ชื่อเพลง : เอกลักษณ์ไทย
คำร้อง/ทำนอง : สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
ขับร้อง : เก่ง ธชย ประทุมวรรณ
อำนวยการสร้าง : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เนื้อเพลง :

เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอะ เอะ เอะ เอ
เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอะ เอะ เอะ เอ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอ
ขี่ช้างไปชมดอกไม้ นั่นดอกอะไร ดอกราชพฤกษ์
เหนื่อยร้อนก็นอนศาลาเป็นสุขนักหนาประสาคน­ไทย

วิถีไทย เอกลักษณ์ไทย ใครก็รู้จัก ยิ้มทายทัก จนโลกประจักษ์ ในยิ้มสยาม
อุดมสมบูรณ์ มีข้าวในนา มีปลาในน้ำ มีวัฒนธรรม ไหว้งดงาม บอกความเป็นไทย

เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอะ เอะ เอะ เอ
เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอะ เอะ เอะ เอ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอ
ขี่ช้างไปชมดอกไม้ นั่นดอกอะไร ดอกราชพฤกษ์
เหนื่อยร้อนก็นอนศาลาเป็นสุขนักหนาประสาคน­ไทย

ล้านใจรัก ด้วยใจภักดิ์ รักและเทิดทูน ทรงเกื้อกูล นี่คือบุญคนไทยวันนี้
อยู่อย่างร่มเย็นตลอดมาเพราะพระบารมี สดุดี องค์ราชันย์ มิ่งขวัญไทย
เชื้อชาติไหน ศาสนาใดก็ไทยเหมือนกัน เราแบ่งปันเอื้ออาทรกันด้วยหัวใจ
ประเพณี สิ่งดีๆ หลอมรวมกันไว้ หล่อรวม หลอมใจเป็นชาติไทยในปัจจุบัน

ขี่ช้างไปชมดอกไม้ นั่นดอกอะไร ดอกราชพฤกษ์
เหนื่อยร้อนก็นอนศาลาเป็นสุขนักหนาประสาคน­ไทย
ขี่ช้างไปชมดอกไม้ นั่นดอกอะไร ดอกราชพฤกษ์
เหนื่อยร้อนก็นอนศาลาเป็นสุขนักหนาประสาคน­ไทย

เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอะ เอะ เอะ เอ
เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอะ เอะ เอะ เอ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอ
เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอะ เอะ เอะ เอ
เอะ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอะ เอะ เอะ เอะ เอ เอ๊ะ เอะ เอ๊ะ เอ

วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มสี่แคว

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557  นายประวิตร  วิริยม  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และนายสุมาตย์ ธรรมาภิมุข รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2   ร่วมงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มสี่แคว   โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขาตะพานนาก)  เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน  และได้รับเกียรติจาก นายวิเชน  โพชนุกูล  เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ  ให้เกียรติเป็นประธาน  ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้โรงเรียนนำเสนอผลงานที่เกิดจากการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนยุทธศาสตร์ จัดนิทรรศการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มเครือข่ายและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน