วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สพป.พิจิตร เขต 2 ส่งเสริมครูผู้สอนศิลปะ ให้สอนเด็กๆอย่างสร้างสรรค์


วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะอย่างสร้างสรรค์ พร้อมได้บรรยายพิเศษการสอนศิลปะอย่างสร้างสรรค์  โดยให้เห็นความสำคัญของครูศิลปะ เพราะเป็นวิชาที่สามารถสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้ละเอียดอ่อน  โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายให้ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะพื้นฐาน สามารถจัดการเรียนศิลปะได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุน ส่งเสริมความคิดที่แตกต่าง อีกทั้งพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการการจัดการเรียนรู้ศิลปะให้แก่ครุผู้สอนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 จำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.พิจิตร เขต 2
            ในการนี้ได้รับเกียรติจากครูกมล ทัพคัลไลย  อดีตอาจารย์สอนศิลปะที่วิทยาลัยเพาะช่าง โดยได้แนะนำเทคนิคการวาดภาพลายเส้น การวาดรูปทรงให้มีมิติ การลงสี โดยบรรยากาศการสอนเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ศิลปะ

            ครูกมล ทัพคัลไลย  อดีตอาจารย์สอนศิลปะที่วิทยาลัยเพาะช่าง และเป็นครูเพลง แต่งคำร้องและทำนองเพลง ผลงานเพลงที่มีชื่อเสียง คือเพลง "สวนสน", "ยากจะหักใจลืม", "สัญญารัก", "ทุกข์รัก" และ "คอยวันจะได้เจอ" ให้กับศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ ธงไชย แมคอินไตย์, ฮอทเปปเปอร์ ซิงเกอร์, ชนินทร์ นันทนาคร,สุเทพ วงศ์กำแหง, สวลี ผกาพันธ์, เศรษฐา ศิระฉายา ,อัสนี-วสันต์ โชติกุล เป็นต้น  มีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงในด้านศิลปะแขนงต่างๆ เช่น อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ , วสันต์ โชติกุล ,อุดม แต้พานิช