วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง...โรงเรียนสองภาษาในชนบท(สพป.พิจิตร เขต2)

โรงเรียนสองภาษา ใครว่าจะมีในโรงเรียนอินเตอร์ ค่าเทอมราคาแพงเท่านั้น...ที่นี่โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงทำได้...และทำได้ดีด้วยค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รายการบอกเล่าคนดี โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป.พิจิตร เขต 2

ผลิตโดย...คณะครูโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป.พิจิตร เขต 2 (เอื้อเฟื้อวีดีทัศน์ ครูณรงค์เดช คงสวัสดิ์)