วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มสี่แคว

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557  นายประวิตร  วิริยม  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และนายสุมาตย์ ธรรมาภิมุข รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2   ร่วมงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มสี่แคว   โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขาตะพานนาก)  เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน  และได้รับเกียรติจาก นายวิเชน  โพชนุกูล  เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ  ให้เกียรติเป็นประธาน  ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้โรงเรียนนำเสนอผลงานที่เกิดจากการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนยุทธศาสตร์ จัดนิทรรศการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มเครือข่ายและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น